CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

-  Hàng thiết kế 

-  Tất cả sản phẩm giồng hình 100%

-  Màu sắc giống hình 98% (2% là có thể sai màu do ánh đèn flash studio tạo ra khi chụp hình sản phẩm)

-  Đường may chuẩn 

-  Vải được chọn lựa kĩ cho mỗi kiểu 


Khách hàng có thể trả sản phẩm và hoàn toàn ko mất phí nếu sản phẩm bị lỗi.